Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag
Welkom op de website van huurtoeslag aanvragen. Wij geven u informatie over huurtoeslag aanvragen en over u huurtoeslag moet berekenen. De huurtoeslag is een financiële bijdrage in de huurkosten. Niet iedereen heeft recht op huurtoeslag en zijn er grenzen gesteld in de hoogte van de financiële vergoedingen. Huurtoeslag aanvragen hangt af van uw situatie. De volgende onderwerpen heeft invloed op de huurtoeslag bijdrage. Voor huurtoeslag aanvragen zijn de volgende factoren van invloed:

  • Uw leeftijd
  • Hoogte van huurbedrag
  • Bent u zelfstandig, woont u partner op hetzelfde adres of heeft u medebewoner(s)?
  • Het inkomen
  • Soort woning

Deze factoren spelen dus mee wanneer u huurtoeslag gaat aanvragen en om te bepalen of u recht hebt op huurtoeslag en hoeveel u financieel maximaal kunt krijgen van de belastingdienst.


Wat is nieuw in 2013 voor de huurtoeslag
De Huurtoeslag 2013 zijn er een aantal nieuwe punten. Omdat er op vrijwel alle onderdelen moet worden bespaard gaat ook de huurtoeslag iets omlaag. Elke huishouden met huurtoeslag krijgt in 2013 minder uitgekeerd. Dit bedrag is € 8,80 per maand lager. Dit bedrag moet u dus verminderen met uw huidige toeslag.
De AOW leeftijd gaat geleidelijk omhoog. Dit heeft gevolgen voor uw inkomen en daardoor ook voor uw huurtoeslag.

Bij huurtoeslag aanvragen heeft een aantal gegevens nodig voordat u de aanvraag kunt doen. Huurtoeslag aanvragen en huurtoeslag berekenen om na te gaan of u überhaupt wel in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming middels huurtoeslag.

Huurtoeslag aanvragen bij de belastingdienst
Het aanvragen van huurtoeslag bij de belastingdienst dan dient u rekenschap te houden met een aantal zaken. De belastingdienst biedt u ook de mogelijkheid om online huur toeslag aan te vragen. Hiervoor moet u wel inloggen met uw DigiD account. Heeft u nog geen DigiD account? Deze kunt u hier aanvragen.

Huurtoeslag berekenen
De berekening van uw huurtoeslag kunt u op de website van de belastingdient maken. Het handige hiervan is dat u gelijk de aanvraag kunt indienen. De belastingdienst biedt ook Mijn toeslagen. Hier kunt u online toeslagen voor 2013 aanvragen. Gaat u verhuizen of veranderd uw inkomen of levenssituatie? Geef dit ook tijdig door via mijn toeslagen van de belastingdienst zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het tijdig opgeven van veranderingen voorkomt dat u later terug moet betalen.

Alleen huren of met partner
Gaat u alleen een woning huren of gaat u samen met uw partner huren? Het inkomen van uw partner wordt namelijk mee geteld in de aanvraag. Bij het aanvragen van huurtoeslag moet u hier ook rekening mee houden en ben u verplicht deze gegevens te verstrekken aan de belastingdienst. Uw partner die mee telt voor de huurtoeslag wordt toeslag partner genoemd. De toeslag die u aanvraagt kan samen met maximaal 1 huurtoeslagpartner.

Huurtoeslagpartner
Met (toeslag) partner bedoelen wij uw echtgenoot of geregistreerde partnerschap. Deze persoon wordt uw toeslagpartner genoemd en heeft invloed op de terugave van de huur toeslag. Zorg ervoor dat u alles van uw toeslagpartner bij de hand heeft bij het aanvragen van toeslag via mijn toeslagen op de website van de belastingdienst.
Let op, wanneer u een medebewoner heeft die ook staat ingeschreven bij het gemeente adres op hetzelfde adres dient u hier rekening mee te houden.

Toeslagbedrag
Het toeslagbedrag is volledig afhankelijk van uw woonsituatie. Zoek eerst uit of uw partner of medebewoner(s) uw toeslagpartner is.